#Sever 1#Sever 2
Lợi dụng say xỉn bố chồng hiếp con dâu xanh và cái kết

Lợi dụng say xỉn bố chồng hiếp con dâu xanh và cái kết

Nội dung phim

LÚc thằng bố say xỉn là lúc mà mình cảm thấy cuộc đời mình nó có nhiều biến động, chẳng hiểu sao ông ấy chẳng bao giờ chịu khó chăm chỉ làm ăn lúc đéo nào cũng uống rượu đặc biệt là khi uống xong thì về nhà hành con hành cái mình cảm thấy bức xúc về điều này nhưng chẳng bao giờ mình nói ra cả, và đặc biệt là điều đó mình luôn giấu ở trong lòng mình sợ mẹ mình buồn mình sợ mẹ mình sẽ không vui về điều này, lần nào cũng thế ông ấy về là đè mình ra để làm điều đó, và ông ấy đã cho mình thấy được rằng ông ấy là người có khả năng làm điều đó tốt như nào, kinh nghiệm của ông ấy đúng là quá nhiều luôn

Diễn viên tham gia phim

N/A